Lahendused

Lahendused

Säilitustemperatuuri reguleerimiseks kondensatsiooniseadme ja aurusti abil.Et tagada ladustatavatele kaupadele parim keskkond.Samuti, et kaitsta ladustatava kauba kvaliteeti ja toimivust ning vältida kauba riknemist ja vähendada kauba kadu ladustamisprotsessis.

Lahendused